Deutsche Nationalstiftung Fundacja w dwóch slowach

jest zarejestrowaną fundacją, która ma swoją siedzibę w Weimarze. Została ona założona w sierpniu 1993 r. przez byłego kanclerza RFN Helmuta Schmidta i grupę jego przyjaciół..

Fundacja stawia przed sobą następujące cele:

1. Promocję niemieckiej kultury politycznej w Unii Europejskiej poprzez prace i publikacje dotyczące współzależności między nauką, sztuką i literaturą, prawem, polityką oraz ekonomią.

2. Naświetlanie i pokazywanie niemieckiej tożsamości narodowej, która przetrwała 40 lat podziału.

3. Stworzenie forum dla dyskusji i komentarzy na temat ważnych problemów dla dzisiejszych i przyszłych Niemiec.

Działalność:

Każdego lata „Deutsche Nationalstiftung“ przyznaje Nagrodę Państwową (Nationalpreis) osobistościom bądź instytucjom, które zasłużyły się na jednym z trzech pól: zjednoczenia Niemiec, poprawiania więzi solidarności pomiędzy Niemcami a Europą oraz samej kwestii europejskiej.

Odbywająca się jesienią Doroczna Konferencja (Jahrestagung) stanowi forum dla dyskusji nad problemami i kwestiami wymagającymi publicznej debaty ponad politycznymi podziałami.

„Deutsche Nationalstiftung“ wspiera projekty dla młodzieży. Ostatnio rozpoczęte zostały dwa programy dające młodym ludziom szansę na uzyskanie bezpośrednich doświadczeń w ramach działań i zainteresowań Nationalstiftung – „Schul-Brücke Weimar“ i „Jugendbauhütte Mühlhausen“.

W ramach „Wykładów Humboldta o Europie“ mężowie stanu, tacy jak Helmut Schmidt, Goran Persson czy Giuliano Amato, przedstawiają w centrum Berlina swoją wizję polityki europejskiej.

Podstawowe założenia:

Odwołując się do swej historii i położenia geograficznego Niemcy stają przed podwójnym wyzwaniem. Kiedy Niemcy były podzielone, naród niemiecki żył w dwóch różnych państwach, a ludzie zdobywali inne doświadczenia odnoszące się zarówno do ich systemu politycznego i prawnego, jak również szeroko rozumianej kultury politycznej. Fundacja ma na celu uczestnictwo w procesie odnowy niemieckiej jedności moralnej, prawnej, ekonomicznej i społecznej. Równocześnie Fundacja pragnie dopomóc w określeniu pozycji Niemiec oraz zakresu ich odpowiedzialności w zjednoczonej Europie okresu pokoju.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę www.nationalstiftung.de, która już wkrótce dostępna będzie również w wersji polskiej.